Werkwijze

In het standaardgeval bieden we praktische ondersteuning in de thuissituatie. 

Het is de bedoeling dat deze ondersteuningsbehoefte in de loop van de tijd minder wordt, omdat burgers beter in staat zullen zijn om zichzelf te redden en om beter mee te doen in onze samenleving.


HerZorg biedt:

• Specialistische begeleiding door HBO afgestudeerde vakmensen.

• Laagdrempelige ondersteuning met een transparante aanpak vanuit een duidelijk kader.

• Ondersteuning van professionals die de problematiek goed kennen en die de klant weer vertrouwen geven in de zorghulpverlening en in zichzelf.

• Hulpverlening waarbij eigenheid, zelfbeschikking en deelnemen aan de maatschappij centraal staat.

• Inspraak in wie de ondersteuning biedt en op welke wijze deze wordt geboden.

Datum: 01-01-2018

HerZorg is sinds 2011 AWBZ erkend en sinds 2012 HKZ gecertificeerd. 

Het HKZ keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificerende instelling. 

Datum: 01-01-2018

De cliëntenraad verzamelt informatie over wat klanten als klacht of verbeterpunt aangeven.