Visie

Ieder mens heeft de wens en de wil om zelf vorm te geven aan zijn of haar eigen leven. En ieder mens dient door zijn of haar hulpverlener positief benaderd en bejegend te worden. Behoud van eigenheid, deelname aan de samenleving en zelf bepalen welke keuzes je maakt... daar gaat het om.

 

> De opdrachtgever is de regiehouder, maar de klant schrijft zijn eigen scenario...

Ingrediënten voor een scenario: Dialoog en regie-aanwijzingen. 


Ons beleid en onze begeleidingsstijl is afgestemd op het verkrijgen van een duurzame werkrelatie. In de coaching van personeel is er veel aandacht voor het probleemhouderschap & voor de persoonlijke ontwikkeling. Omdat we achter de schermen aandacht hebben voor de persoonlijke ontwikkeling van begeleiders, ontstaat er ruimte voor groei en professionele ontwikkeling. Het uitgangspunt van HerZorg is dat de ambulant begeleiders zich in de loop van de jaren zullen doorontwikkelen, zodat deze kennis, ervaring en vakmanschap kan worden overgedragen aan anderen en zelfs een volgende generatie. Stilstand is achteruitgang en met HerZorg willen we een bijdrage leveren; niet alleen aan het individu, maar ook aan onze Nederlandse samenleving in zijn totaliteit.

Meer specifiek: we willen op lokaal gemeentelijk niveau, een bijdrage leveren aan het vraagstuk van de sociale integratie van alle burgers. En dan met name de burgers met een vastgestelde en/of vermeende functiebeperking.


HerZorg houdt bij bedrijfsmiddelen, 
vervoer en inkoop rekening met energiebesparing en milieubelasting
Zie voor meer informatie dit document Duurzaamheid


h, want