Tevredenheidsonderzoeken

In 2018 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het gemiddeld rapportcijfer komt uit op 8,2. 
In 2017 is er een tevredenheidsonderzoek bij klanten uitgevoerd. Het gemiddeld rapportcijfer komt hier uit op 9,1.