Klachtenprocedure

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de handelwijze van HerZorg in een concreet geval of over de werkwijze van HerZorg in het algemeen. 

HerZorg BV beschikt over een klachtenprocedure.
Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze Klachtenprocedure vindt u welke stappen u kunt volgen.
 

HerZorg heeft in 2021 géén klachten ontvangen.