Welkom op de site van HerZorg B.V. 

HerZorg is een hulpverleningsorganisatie in de regio Arnhem, die ambulante begeleiding biedt aan zelfstandig functionerende burgers.  

   

Doelstelling

HerZorg begeleidt burgers met als doel hun keuzes te laten maken die zij wensen op het gebied van zelfredzaamheid en het meedoen met de samenleving.

Elke burger die wij begeleiden, beschouwen wij als iemand met rechten en plichten.

HerZorg hecht grote waarde aan de (werk)relatie. Dit is volgens ons het belangrijkste aspect voor een goede zorg- en dienstverlening.

Wij streven ernaar dat onze klant tevreden is met de begeleiding die wij bieden. Het opbouwen van een goede werkrelatie kan alleen als er ruimte is voor vertrouwen.