Begeleiding

Onze doelgroep kenmerkt zich door zelfstandig wonende burgers met een hoge mate van zelfbeschikking en zelfbepaling. Veelal hebben wij te maken met burgers die zich moeilijk laten begeleiden en op veel gebieden soms intensieve hulpvragen hebben. In veel gevallen ervaren zijzelf en/of hun omgeving tijdelijke aanpassings- en regulatieproblemen (denk aan gevoelens als paniek, somberheid of hopeloosheid, woede, irritaties en prikkelbaarheid), maar denk ook aan doorgeschoten gedrag als o.a. intimidatie, opdringerigheid, onredelijkheid, vermijdingsgedrag, impulsiviteit en verbale en/of fysieke agressie.

In sommige gevallen is er sprake van een (lichte) verstandelijke en/of psychiatrische functiebeperking.

Veelal heeft onze doelgroep moeite om zich te verplaatsen in een ander, om oorzaak & gevolg te overzien, en verantwoordelijk te zijn voor het eigen leven en eigen handelen, om uitstel te verdragen en om hun behoeftebevrediging te doseren. Het lukt onze 'standaard klant' dan ook niet om hun burgerschap op een volwaardige wijze vorm te geven. Het lukt ze vaak niet zelfstandig om op sociaal gebied te integreren. Veel voorkomende problemen zijn dan ook chaos en wanorde in huishouden, aanhoudende huisvestingsproblemen en gedoe met de directe leefomgeving, administratieve en financiële problemen, verslavingsproblematiek, criminaliteit, verzet, weerstanden, vereenzaming & vervreemding van onze samenleving en haar waarden en normen.

De begeleiding richt zich bij onze doelgroep op de verbetering van de sociale integratie. Verzet en weerstanden: dat is waar onze ambulant begeleiders dagelijks mee te maken hebben.
Veel burgers hebben begeleiding nodig bij het duurzaam kunnen meedoen in onze samenleving, inclusief alle rechten & plichten. Deze begeleiding heeft gezien de achterliggende functiebeperking(en) veelal een langdurig karakter.

Als voorbeeld bij de werkwijze van een bewindvoerder... Men accepteert niet dat een ander 'de baas' is over hun inkomsten en dat men zelf niet meer kan bepalen wat er met hun geld gebeurt. De uitdaging is om mensen die baat hebben bij een wettelijk beschermende maatregel als bijvoorbeeld bewindvoering, te ondersteunen bij het duurzaam 'verdragen' van deze maatregel. Het is een onjuiste redenatie dat financiën en administratie reeds gewaarborgd zijn bij aanstellen bewindvoering.